Projecten

1193 zonnepanelen Maatschap Bos in de Falom

Agrarische bedrijven hebben over het algemeen een grote stroombehoefte. Deze behoefte, in combinatie met het vele beschikbare dakoppervlak maken zonnepanelen een zeer rendabele investering voor agrariërs. Op het dak van het boerenbedrijf maatschap Bos in de Falom liggen sinds 2020 daarom ook 1193 zonnepanelen, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Op deze manier wordt 346420 wattpiek aan groene energie opgewekt, genoeg stroom voor zo’n 115 huishoudens.

De zonnepanelen zijn ammoniak getest en leveren in combinatie met SolarEdge omvormers en Power Optimizers een zeer hoge productie. De Power Optimizers zijn per twee panelen geschakeld, waardoor de energieopbrengst van de afzonderlijke panelen optimaal wordt gebruikt. Door de schakeling per twee panelen heeft schaduw of vervuiling bij één van de panelen geen gevolgen voor de rest van de installatie.

Om agrariërs te helpen om de stap naar duurzame energie daadwerkelijk te maken, heeft vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) gewerkt aan een collectieve aanpak. Hierin heeft NFW haar leden geholpen met de subsidieaanvraag (SDE+) en de uitvoering van een kosten-batenanalyse. Maatschap Bos doet mee met de collectieve aanpak van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), waarbij de stallen van aangesloten melkveehouders worden voorzien van zonnepanelen.

Wij hebben in 2020 5 zonnedaken gerealiseerd. In totaal gaat het om meer dan 5500 zonnepanelen van 330 Wp. Hiermee wekken deze panelen verdeeld over vijf locaties zo’n 1.586.361 kWh groene stroom per jaar op. Dit staat gelijk aan het verbruik van circa 529 huishoudens. Zo besparen deze agrariërs 951.816 kg Co2. Zo kan er dus een flinke duurzame impact worden gemaakt.

Projecten

Gallerij

Informatievideo Mts Bos

Projecten

Groene energie

Boeren die kiezen voor zonnepanelen ondervinden veel voordelen. Boeren komen meestal in aanmerking voor een 15 jaar durende SDE++ subsidie, waarmee ze uiteindelijk meer terugverdienen dan ze investeren. Daarnaast besparen de boeren enorm op hun energiekosten, want ze gebruiken gratis energie die ze zelf opwekken. De groene stroom die zij opwekken maar niet verbruiken verkopen de zogenaamde “zonne-energieboeren” aan derden. Ook krijgt een duurzaam boerenbedrijf een hogere vergoeding van grote zuivelcoöperaties.

Enthousiast geworden over zonnepanelen? Neem contact met ons op!

Projecten