Home

Over Damstra

Koninklijke Damstra is specialist in alle aspecten van de installatietechniek. Op 15 januari 1910 zag Damstra het levenslicht. Dat betekent dat we al meer dan een eeuw streven om hoogwaardige installatiediensten te bieden aan onze klanten. Of het nu gaat om loodgieterswerk, verwarming, elektrische installaties of de nieuwste duurzame technologieën.

We hebben de afgelopen jaren een grote ervaring en expertise opgebouwd door de realisatie van diverse grote en kleinere projecten. Het gaat bij ons niet alleen om kwaliteit (dat is een voorwaarde), maar het gaat ook om innovatief denken, energiebesparing en zekerheid. Meedenken met de klant, nauw overleg en een goede inventarisatie van de eisen van de opdrachtgevers zijn van groot belang. Zowel in nieuwbouw als verbouw worden projecten uitgevoerd, waarbij onze uitstekende geoutilleerde werkplaats, moderne gereedschappen en materialen een grote rol spelen.

Een van onze grootste troeven is dat we een hecht familiebedrijf zijn. En daar zijn we trots op! De onderlinge betrokkenheid, sterke teamgeest en persoonlijke relaties met zowel klanten als medewerkers zijn waarden die we koesteren. Deze familiegeest is door de generaties heen doorgegeven en blijft ons drijven.

Inmiddels zijn er vijf vestigingen onder de Koninklijke Damstra Installatiegroep. In Leeuwarden en Groningen zit de afdeling Service & Onderhoud, op Ameland zit  Faber Wijnberg Installatietechniek  en onlangs hebben wij Sikma Installatie in Sneek overgenomen. De hoofdvestiging is in Driezum.

 

Over ons

1910

Op 15 januari 1910 oprichting Damstra.

Over ons

Pionier

Sytze van der Wiel begint als wagenmaker en postkantoorhouder.

Over ons

1948

Teake Damstra komt in het bedrijf van zijn schoonvader: bedrijfsnaam wordt gewijzigd in Van der Wiel & Damstra.

Wagen

1951

Het accent wordt verlegd van wagenwielen naar installatiewerk. Het aanbod wordt verder uitgebreid met gas, verlichting en later elektriciteit.

Sytse van der Wiel

1973

Zoon Thymen neemt de leiding over van zijn vader Teake. In de jaren die volgen groeit het personeelsbestand van drie naar ruim honderd medewerkers.

2006

Overname Visbeek Sint Anna Parochie

2007

Overname Westermann Leeuwarden

Over Damstra

2010

Thymen Damstra draagt de leiding over aan zijn zoon Teake, de vierde generatie. Samen met zijn broers Rein, Sytse en Symen is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen.

Het familibedrijf ontvangt het predicaat “Koninklijk”. Thymen blijft als adviseur bij het bedrijf betrokken.

Over Damstra

2016

Thymen Damstra neemt officieel afscheid van het bedrijf.

Over Damstra

2017

WTRD wordt Damstra Service & Onderhoud.

Over Damstra

2020

1 januari 2020 Overname T. Stol BV Groningen.

Stol BV pand logo

2020

15 januari 2020 110-jarig bestaan.

Ter ere van het 110-jarig bestaan wordt er een jubileumboek uitgegeven. Het eerste exemplaar wordt overhandigt aan Anne Damstra (dochter van oprichter Sytze van der Wiel).

Over Damstra

2022

1 januari 2022 overname Faber en Wijnberg Installatietechniek BV Ameland.

Faber Wijnberg

2022

1 juni 2022 overname Installatiebedrijf Bunicich Ameland.

2024

1 januari 2024 overname Sikma Installatie in Sneek

De overname zorgt voor een stevigere positie van Koninklijke Damstra Installatiegroep in Súdwest Fryslân en omstreken. Tijdens een bijeenkomst worden de broers Damstra voorgesteld aan de medewerkers van Sikma Installatie.

Over Damstra
Logistiek

Missie & Visie

Missie

Mensen in staat stellen comfortabel te wonen, werken en leven in een duurzaam klimaat van licht, lucht, water en warmte.

(Noflik wenje, wurkje en libje, troch ús ljocht, lucht, wetter en waarmte)

 

Visie

Installatietechniek krijgt een groeiend aandeel binnen de bouwsector. Waar het aandeel van de installatietechniek nog niet zo lang geleden 10 à 15% van de aanneemsom bedroeg, ziet Damstra dat deze toeneemt tot 30 à 40%. De installateur van de toekomst wordt steeds meer de adviseur van de installatie van de toekomst. Wij adviseren en bepalen steeds meer zelfstandig de ideale technische oplossing voor de door de klant gewenste klimaat van licht, lucht, water en warmte. Leidend daarbij is steeds minder de investering, maar eerder het totaalbedrag aan kosten voor de installatie gedurende de gebruikscyclus.

Wij worden de adviseur van de installatie van de toekomst.

Over Damstra

Visie op de energie transitie lange termijn

De visie van de organisatie is dat er een overvloed aan groene energie beschikbaar is. De zon schijnt immers voor iedereen en levert een onuitputtelijke bron van schone energie. Maar de zon schijnt niet altijd en het is ook wel eens windstil. De uitdaging is dus om overtollige energie op te slaan voor die momenten dat de opwekking even stil valt.

Damstra gelooft in de opslag van overtollige (groene) energie, m.b.v. waterstof. Daar oefenen wij dan ook mee. Na opslag kan waterstof middels een brandstofcel weer omgezet worden in stroom en thermische energie (warmte). CO2-uitstoot vrij!. Industriële toepassingen zien we om ons heen gebeuren. Toepassingen op kleine schaal, van een of meerdere huishoudens is nog toekomst, maar dichterbij dan we denken. Damstra wil dan vooraan staan als vertrouwde installateur die de expertise heeft en met kennis van zaken apparatuur die op de markt zal komen, bij de consument kan installeren.

Visie op de energie transitie korte termijn

Op korte termijn kan Nederland niet zonder aardgas. Maar de beschikbaarheid neemt af en de uitstoot aan CO2 is niet langer maatschappelijk geaccepteerd. En terecht. Er is een ontwikkeling gaande die op korte termijn een toepassing biedt en onmiddellijk tot besparing in het gasverbruik en de CO2 uitstoot leidt. En daarmede voor velen betaalbaar zal blijken te zijn. En dat is de CV-ketel in combinatie met waterstofbijmenging.

Deze apparatuur bestaat reeds en Damstra is gecertificeerd verkoper en installateur in Noord Nederland van deze apparatuur. Nee, het maakt niet dat u direct van het gas af bent, maar dat zien wij als ervaren installateur ook niet zo snel gebeuren. Akkoord, in nieuwbouw is een warmtepomp eenvoudig te installeren en met goede isolatie kan dat heel bevredigend werken, hoewel er ook nadelen aan dat concept kleven. Maar veel gebouwen en oudere woningen in Nederland zijn en zullen in onze ogen nog lang afhankelijk zijn van aardgas.

Het leidingnet voor aardgas in Nederland is van uitstekende kwaliteit. Dat kan nog lang gebruikt worden. Om toch betaalbaar te kunnen blijven stoken met aardgas, moeten we veel minder gaan verbruiken èn liefst ook nog met minder CO2 uitstoot. Daar heeft de politiek in Europa (Parijs) en ook Nederland zich toe gecommitteerd. En dat kan! Ook hier komt waterstof om de hoek kijken. Er is technologie op de markt om naast een conventionele CV-ketel een “waterstofketel” te plaatsen die waterstof m.b.v. groene stroom aanmaakt op het moment dat de CV-ketel om warmte wordt gevraagd. Deze waterstof wordt direct bijgemengd bij het aardgas (tot wel 30%) waarmee het gasverbruik drastisch daalt. En evenzo de CO2 uitstoot. Goed voor uw portemonnee èn het klimaatakkoord van Parijs.

Damstra denkt dat bovenstaande een concrete stap kan zijn in een betaalbare energietransitie. De ketels zijn nu nog geschikt voor de wat grotere vermogens, maar daar zijn nu reeds klanten voor. Op middellange termijn verwachten wij dat de industrie de apparatuur beschikbaar heeft voor kleinere (woon)eenheden.

Sponsoring

Sponsoring

Koninklijke Damstra Installatietechniek  is al jaren een bekende naam in Noord-Nederland. Zowel in Friesland, Groningen als Drenthe hebben wij een goede band opgebouwd met onze klanten. Damstra voelt zich daardoor betrokken bij deze regio.

Dit laten we graag zien door verschillende activiteiten een financieel steuntje in de rug te geven. Van een nieuw tenue voor een sportvereniging tot hoofdsponsor van de paardendagen in Driesum. Damstra zet zich graag in voor onze regio.

Sponsoring