Projecten

Installatietechniek gemeente Súdwest-Fryslân

Door een aantal opeenvolgende gemeentelijke herindelingen ontstond tussen 2011 en 2018 de gemeente Súdwest-Fryslân. De voormalig zelfstandige gemeentehuizen in de gefuseerde gemeenten moeten op den duur sluiten. Intussen wordt al het gemeentelijke werk geclusterd in Sneek. De gemeente Súdwest-Fryslân centraliseert de huisvesting van kantoor- en publieksruimtes aan weerszijden van de Marktstraat in Sneek. Vijftien gebouwen worden samengevoegd tot een geheel. Tegelijkertijd wil de gemeente het ‘nieuwe werken’ introduceren: open ruimtes, flexplekken en alles wat daarbij hoort. Gemeente Sneek stond al aan de Marktstraat. Een monumentaal gebouw. Die uitstraling blijft, ook na samenvoeging met andere, veelal ook monumentale panden.

Súdwesthús

Drie bedrijven schreven samen in op dit grote project: Bouwgroep Dijkstra Draisma, architectenbureau Inbo en Koninklijke Damstra Installatietechniek. “We maakten samen een plan en legden dat neer bij de opdrachtgever”, zegt projectleider Heerke Osinga van Bouwgroep Dijkstra Draisma. “Wij werden uitgekozen om het plan te presenteren en uit te voeren.” Die uitvoering begon, na een uitgebreide voorbereiding, in de lente van 2018. “In twee fases. De eerste fase behelsde de publieksruimtes en kantoren aan de overkant van de straat, gezien vanuit het bestaande gemeentehuis. Die fase is in november 2018 opgeleverd. De publieksruimtes zijn sinds januari 2019 in gebruik. Toen konden we aan de andere kant aan de slag.”

Installatiewerk

Voor de ‘Centrale Huisvesting’ van de gemeente Súdwest-Fryslân worden alle installaties, zowel elektrisch als werktuigbouwkundig, door ons verzorgd. Daarbij werken wij samen met ITN Installatietechniek uit Assen (realisatie luchtbehandelingsinstallatie en regeltechniek) en Lodema Elektrotechniek te Leeuwarden (realisatie sterken zwakstroominstallaties). “Duurzame techniek is onze specialiteit”, vertelt Hedzer van der Heide. Dat is maar goed ook, want bij dit project worden hoge eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid. “Alle verlichting is nu geregeld met ledlampen. We verwarmen en koelen met luchtbehandeling. Voor die luchtbehandeling zijn lucht- en waterwarmtepompen opgesteld.” En mocht het ooit rendabel worden om te gaan werken met een geothermische installatie – aardwarmte gebruiken van een kilometer diepte – dan hoeft er geen verbouwing plaats te vinden. In de kelder van het ‘Súdwesthús’ zijn alle voorbereidingen hiervoor al getroffen. “Als je met vijftien verschillende panden werkt, heb je te maken met diverse bouwstijlen en bouwkundige niveaus. Om dan toch je installaties daar passend en functionerend in te krijgen is een hele puzzel”, aldus Van der Heide. “Een flinke opgave, maar wel een leuke!”

Nuchter blijven

Uiteindelijk verzorgt Dijkstra Draisma ook de inrichting, samen met leveranciers en onderaannemers. “Eind oktober 2019 hopen we het hele project op te leveren.” De samenwerking met de vertegenwoordigers van de gemeente noemt Osinga zeer goed. “Natuurlijk is alles juridisch goed dichtgetimmerd, maar toch werken we op basis van vertrouwen en openheid. Als je in zo’n ingewikkeld project Centrale huisvesting • Sneek tot een goed eindproduct wilt komen, is vertrouwen en openheid noodzakelijk. Af en toe lopen dingen nou eenmaal anders dan we zouden willen of hadden verwacht. In dergelijke gevallen moet je elkaar kunnen vinden en flexibiliteit tonen om plannen aan te passen. We zijn voortdurend in gesprek en zorgen samen dat het er komt. Allemaal nuchtere Friezen; dat scheelt ook, denk ik.”

A+++

Belangrijk bij het monumentale project is ook dat het optimaal duurzaam moet worden uitgevoerd. Daarom stellen de betrokken partijen bijzonder zware eisen aan de isolatie en aan de  energiezuinigheid van de installaties. “Ook tijdens het proces zijn die eisen verder opgeschroefd. Het reeds opgeleverde ‘Súdwesthús’ verdiende uiteindelijk de status A+++.”