Projecten

Installatiewerk DokWurk Dokkum

Woensdagochtend 27 mei 2020 werden de handtekeningen gezet onder de bouwovereenkomst voor de nieuwbouw van het bedrijfspand van werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF). TWA Architecten ontwierp het pand, Bouwgroep Dijkstra Draisma mag in de komende maanden dit gloednieuw bedrijfspand op het bedrijventerrein Betterwird in Dokkum bouwen.

Met ruim 800 medewerkers is werk-/leerbedrijf NEF de grootste werkgever in de regio Noardeast Fryslân. NEF biedt mensen met een afstand tot werk die ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt. De mens staat voorop en deze mens verdient een goede werkomgeving. Het huidige pand aan de Holwerderweg in Dokkum stamt uit de beginjaren ’70. Het is sterk gedateerd en voldoet niet meer aan de strenge eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden die NEF uitvoert.

De bouw start in de tweede week van juni 2020. Het gebouw zal onderdak bieden aan ruim 300 medewerkers. Ook Robuust, het re-integratiebedrijf van NEF, zal hierin gehuisvest worden. De nieuwbouw krijgt een omvang van ongeveer 8.080 m2 en bestaat uit kantoren (ca. 1.330 m2) en bedrijfshallen (ca. 6.750 m2). Om het nieuwe onderkomen energieneutraal te maken worden er circa 1600 zonnepanelen geplaatst. De verwachting is dat eind 2021 de verhuizing naar de nieuwe locatie plaats gaat vinden. Wij zijn trots dat wij het installatiewerk voor dit prachtige duurzame gebouw mogen verzorgd.

Ultramodern, doordacht en HACCP-proof – NEFF Dokkum

Hygiëne, HACCP. Bij de nieuwbouw voor NEF in Dokkum speelt de regel­geving hieromtrent een heel grote rol. De productiehal/en die we voor de opdrachtgever bouwen, worden onder meer gebruikt voor de verpakking van voedingsmiddelen. Dat betekent dus ook een zorgvuldige manier van omgaan met materialen en installaties.”

Hedzer van der Heide is als project­leider betrokken bij de installatie­techniek van de nieuwbouw van NEF. NEF staat voor Noard-East-Fryslän en is een sociaal leer- en werkbe­drijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. In mei hebben we de handtekening gezet voor de bouwovereenkomst. “Samen met de bouwgroep hebben we de aanbestedingsprocedu­re gedaan. We doen dat vaker, wij zit­ten in Driesum, direct nabij Dokkum. We weten elkaar wat dat betreft te vinden.” Koninklijke Damstra heeft naast de vestiging alhier ook nog een vestiging in Groningen en Leeuwarden. “Inmiddels hebben we zo’n 150 werknemers, verspreid over deze drie locaties. Vanuit deze vesti­gingen verzorgen we installatie, service en onderhoud en ook de inbedrijfstelling van projecten.”

Koninklijke Damstra heeft met het project NEF een uitdagende klus aangenomen.
“Wanneer je HACCP-proof instal­laties moet aanleggen, kijk je goed of alles aan de juiste eisen voldoet. Heel precies hebben we kabelgo­ten, verlichting en installaties op deze aspecten bekeken, samen met onze leveranciers. Details zijn daar­bij belangrijk. Een voorbeeld is het materiaalgebruik van leidingen, spe­cifiek voor luchtverdeelslangen bij­voorbeeld. Normaal zijn die van stof. Maar de keuze viel nu specifiek op kunststof. Die zijn gladder en beter schoon te houden. Zo hebben we allerlei keuzes gemaakt buiten wat normaalgesproken standaard wordt gebruikt.”

Stand alone
Naast de HACCP-proof keuzes zijn alle installaties in het gebouw zeer duurzaam en van deze tijd. “Het pand is gasloos en krijgt 1600 PV -panelen op het dak. Hiermee voorziet NEF zichzelf straks van alle gebouw­gebonden elektriciteit en een deel van de opwekking kan ook voor de machines worden gebruikt. Verder hebben we de fabriekshallen zo ingericht, dat ze allemaal afzonderlijk, als stand-alone, kunnen functioneren. Je kunt de hallen dus scheiden.” Ook de luchtbehandeling is per gebouw inge­richt. “Dit komt ook weer ten goede aan de HACCP-eisen. Het luchtcir­culatiesysteem van de ene hal staat compleet los van de andere hallen, met een eigen luchtbehandelingskast. Luchtstromen kunnen zo niet met elkaar vermengen en blijven strikt gescheiden. Hiermee komen we heel goed tegemoet aan de HA CCP-wet. Helemaal van deze tijd en bijzonder hedendaags.”

Communicatie is het toverwoord
Wat verder nog een mooi staaltje installatietechniek is in dit gebouw, is dat alle vertrekken apart kun­nen worden gekoeld en verwarmd. “Iedere productiehal heeft een eigen temperatuureis, een eigen klimaat­systeem, waarbij er een continue balans tussen verwarmen en koelen is. We doen dit met zeer moderne luchtwaterwarmtepompen.” Al met al krijgt NEF een dus modern, uit­gebalanceerde nieuw onderkomen. Een gebouw waarin alle kennis en kunde van zowel installateur, hou- wer als opdrachtgever en gebruiker goed tot zijn recht is gekomen. En dat kan alleen door open met elkaar te communiceren. “Overleg is het toverwoord bij dergelijke projecten. Met elkaar met een open houding om de tafel. Op zo’n manier zijn we aan de slag gegaan. En daar plukken we nu de vruchten van. Alle partijen weten goed waar ze aan toe zijn en op voorhand hebben we nu de instal­latie in relatie tot het gebouw goed doordacht op tekening uitgewerkt. Wij zijn er klaar voor! Ergens in mei of juni 2021 kan de opdrachtgever het gebouw in gebruik nemen, is de verwachting.

Werk- en leerbedrijf NEF Dokkum opgeleverd!

Vorige week is ons project voor NEF in Dokkum opgeleverd. Een mooi project voor een mooi bedrijf, wat wij samen met bouwgroep Dijksma Draisma gerealiseerd hebben. Door samen te werken met deze bouwgroep hebben we snel en effectief een volledig plan voor het gebouw kunnen genereren. NEF biedt ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij weer aan het werk kunnen in de industrie, detachering, schoonmaak of buitengroen. In totaal werken er zo’n 800 mensen, waarvan er ruim 300 gaan verhuizen naar deze nieuwe werkplek. Om hen een mooie en duurzame werkplek te bieden is er een gebouw van meer dan 8000 m² gerealiseerd, waarvan 1250 m² bestaat uit kantoorruimte, en 6750 m² uit bedrijfshallen.

Duurzaamheid op diverse manieren

Deze bedrijfshallen kunnen allemaal afzonderlijk functioneren, en zijn dus niet van elkaar afhankelijk. Het gebouw is gasloos, dus alle bedrijfshallen worden apart gekoeld en verwarmd. Dit gebeurt vrijwel volledig met onze duurzame luchtwaterwarmtepompen. Op deze manier gaan we energieverspilling tegen, want alle energie wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt: we halen zoveel mogelijk kilowatts uit de lucht, en zo weinig mogelijk uit het net. Daarnaast wordt het HVRF systeem ingezet zodat er zo min mogelijk koelmiddel gebruikt hoeft te worden.

Het opwekken van energie

Om NEF nog duurzamer te maken draagt Damstra, naast het elimineren van energieverspilling, ook bij aan de energiewinst. Het dak van dit enorme pand wordt namelijk niet over het hoofd gezien; wij hebben hier volledig gebruik van gemaakt door het te bedekken met wel 1600 zonnepanelen. De duurzame energie die daaruit voortvloeit houdt een groot deel van het pand draaiende.

Gebruikers bewust maken met hun energieverbruik

Om medewerkers van NEF bewust te maken van het energieverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen,is er vanuit Damstra een beeldscherm met desbetreffende informatie in de centrale hal geplaatst. Het slimme systeem houdt het energieverbruik en de energiewinst bij, en activeert de gebruikers van de energie om mee te denken over het energieverbruik. Op die manier bepalen zij hoe duurzaam onze installatie functioneert!

Prettige werkomgeving

Wat het pand bijzonder maakt, is dat de accommodatie heel specifiek is afgestemd op zowel het productieproces als ook op de werknemers. Het doel is om een rustige, prettige werkomgeving te creëren. Een ruimte die niet hol klinkt en waar prikkels tot een minimum zijn beperkt.

Prikkels door storende geluiden en storend materiaalgebruik moet ook zoveel mogelijk worden beperkt. Zo hebben we gezorgd voor strak afgewerkte vloeren en muren, maar zijn de fabriekshallen bijvoorbeeld ook voorzien van plafonds. Die zijn geluidsabsorberend.